ร่วมงานกับเรา 
ปัจจุบันทางบริษัทต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

1. Communication & Web Programmer (2 อัตรา)

หน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ระบบเติมเงินมือถือออนไลน์ ระบบส่ง sms ออนไลน์ เว็บซื้อขายสินค้า
- ดูแล server ของบริษัท
- พัฒนาโปรเจคใหม่ๆ เช่น ตู้เติมเงินออนไลน์ ระบบเว็บอีคอมเมิร์ซ
- ติดต่อลูกค้าและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน : ประจำ/พาร์ททาม (เสาร์ - อาทิตย์)
คุณสมบัติที่ต้องการ
- จบการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับ AT COMMAND และการทำงานของ AIRCARD API
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษา PHP และ VB.NET สามารถเขียน พัฒนา และแก้ไขจุดบกพร่องได้
- มีความเข้าใจลักษณะการทำงานของ GSM MODEM และ GSM MODULE BOARD
- ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับตู้เติมเงินมือถือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถดูแลระบบเครื่อง Server (WINDOWS & LINUX)
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท (ปากเกร็ด นนทบุรี) และที่ตั้งเซริฟเวอร์ได้

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
- รับโทรศัพท์ และ ติดต่อประสานงานภายในบริษัท
- ติดต่อลูกค้าและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดการเอกสารภายในบริษัท

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาใดก็ได้
- มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ติดต่อประสานงาน
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้ดี
- สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร เช่น MS-Word, MS-Excel ได้ดี
- มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

 

สวัสดิการที่จะได้รับ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
3. โบนัสพิเศษกรณีผลงานดีเยี่ยม ทำงานได้ตามเป้าหมาย(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท)

หากสนใจในตำแหน่งงานใด โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ นัดเวลาสัมภาษณ์ได้ที่
คุณอภิชัย โทร. 086-655-7757

ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด © 2548-2556 พัฒนาเพื่อให้บริการกับ