เว็บออนไลน์ CSO Payment บริหารงานโดย บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด เริ่มจากการจัดตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเอสโอ เมื่อปี พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2552 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ถูกต้องตาม กฏหมาย ทั้งยังจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอประกอบกิจการค้าทางอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เติมเงินโทรศัพท์มือถือ และเกมส์ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิก ทั้งยังทำให้สมาชิกมีรายได้อย่างถาวรด้วยผลตอบแทนจากการช่วยขยายตลาด

ปัจจุบันได้แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น
1.การเติมเงินมือถือออนไลน์
2.การเป็นตัวแทนรับชำระบิลต่างๆ
3.บริการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (e-commerce)
4.บริการตู้เติมเงินมือถือ

ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด © 2548-2556 พัฒนาเพื่อให้บริการกับ